0

زمان در زمین‌شناسی و انطباق

Time in geology and adaptation

تومان۲۹,۰۰۰

زمان در زمین شناسی و انطباق

درباره این محصول بیشتر بدانید

مقاله زمان در زمین‌شناسی و انطباق برگرفته از منابع معتبر مانند کتاب زمین‌شناسی تاریخی اثر محمد داستان‌پور و همچنین فایل تدریسی دکتر علی لطفی‌بخش (هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی) است. 

تیم ما همچنان در تلاش است فایل مورد نظر را تکمیل‌تر کند و به صورت آپدیت‌هایی موثر در اختیار کاربران گرامی قرار دهد.

در این راه هرگونه پیشنهاد و انتقاد را از اساتید و دوستداران علم زمین با جان و دل پذیرا هستیم.

در این مقاله چه موضوعاتی مطالعه می‌شود

 • 1

  تعیین سن کیهان

  با توجه به استدلال‌هایی به سن کیهان اشاره شده است.

 • 2

  تعیین سن منظومه‌شمسی

  با توجه به پیش‌بینی‌هایی مانند مقدار اولیه نوکلوئیدهای رادیواکتیو و.. به تعیین سن منظومه‌شمسی پرداخته شده است.

 • 3

  درباره زمین

  کلیاتی درباره کره زمین و مطالبی در رابطه با سن زمین

 • 4

  تعیین سن

  کلیات در ارتباط با تعیین سن و تقسیمات آن

 • 5

  تعیین سن نسبی

  اصل انطباق و یا اصل روی هم قرار گرفتن طبقات / اصل رابطه دادن و مقایسه آ نها با طبقات مجاور / رخساره یکسان / اصل توالی فسیل / مطالعه توالی لایه‌ها / ناپیوستگی‌ها / اصل روابط قطع شدگی / اصل اجزا / اصل روابط نفوذی

 • 6

  تعیین سن مطلق

  روش‌های غیررادیواکنیو (محاسبه نمک دریاها، تعیین ضخامت سالیانه رسوبات) / روش‌های رادیواکتیو (اورانیوم–سرب، سرب–سرب، پتاسیم–کلسیم، پتاسیم–آرگن، روبیدیوم–استرانسیوم، روش کربن 14)

 • 7

  تطابق و همرمانی سنگ‌ها

  مقدمه / دلایل لازم برای انطباق / دلایل فیزیکی (تشابه سنگ‌شناسی، اصل ادامه طبقات، وضعیت چینه‌نگاری، تواتر سنگ‌شناسی، خواص الکتریکی، دگرشیبی‌ها، وضعیت ساختمان زمین‌شناسی، دگرگونی) / رادیواکتیویته / دلایل فسیل‌شناسی

زمان در زمین‌شناسی و انطباق

Time in geology and adaptation

تومان۲۹,۰۰۰

زمان در زمین شناسی و انطباق

درباره این محصول بیشتر بدانید

مقاله زمان در زمین‌شناسی و انطباق برگرفته از منابع معتبر مانند کتاب زمین‌شناسی تاریخی اثر محمد داستان‌پور و همچنین فایل تدریسی دکتر علی لطفی‌بخش (هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی) است. 

تیم ما همچنان در تلاش است فایل مورد نظر را تکمیل‌تر کند و به صورت آپدیت‌هایی موثر در اختیار کاربران گرامی قرار دهد.

در این راه هرگونه پیشنهاد و انتقاد را از اساتید و دوستداران علم زمین با جان و دل پذیرا هستیم.

در این مقاله چه موضوعاتی مطالعه می‌شود

 • 1

  تعیین سن کیهان

  با توجه به استدلال‌هایی به سن کیهان اشاره شده است.

 • 2

  تعیین سن منظومه‌شمسی

  با توجه به پیش‌بینی‌هایی مانند مقدار اولیه نوکلوئیدهای رادیواکتیو و.. به تعیین سن منظومه‌شمسی پرداخته شده است.

 • 3

  درباره زمین

  کلیاتی درباره کره زمین و مطالبی در رابطه با سن زمین

 • 4

  تعیین سن

  کلیات در ارتباط با تعیین سن و تقسیمات آن

 • 5

  تعیین سن نسبی

  اصل انطباق و یا اصل روی هم قرار گرفتن طبقات / اصل رابطه دادن و مقایسه آ نها با طبقات مجاور / رخساره یکسان / اصل توالی فسیل / مطالعه توالی لایه‌ها / ناپیوستگی‌ها / اصل روابط قطع شدگی / اصل اجزا / اصل روابط نفوذی

 • 6

  تعیین سن مطلق

  روش‌های غیررادیواکنیو (محاسبه نمک دریاها، تعیین ضخامت سالیانه رسوبات) / روش‌های رادیواکتیو (اورانیوم–سرب، سرب–سرب، پتاسیم–کلسیم، پتاسیم–آرگن، روبیدیوم–استرانسیوم، روش کربن 14)

 • 7

  تطابق و همزمانی سنگ‌ها

  مقدمه / دلایل لازم برای انطباق / دلایل فیزیکی (تشابه سنگ‌شناسی، اصل ادامه طبقات، وضعیت چینه‌نگاری، تواتر سنگ‌شناسی، خواص الکتریکی، دگرشیبی‌ها، وضعیت ساختمان زمین‌شناسی، دگرگونی) / رادیواکتیویته / دلایل فسیل‌شناسی