0

تومان۱۷,۰۰۰

محیط‌های رسوبی

Sedimentary environments

تومان۱۷,۰۰۰

محیط های رسوبی

درباره این محصول بیشتر بدانید

مقاله محیط‌های رسوبی برگرفته از منبع معتبر مانند کتاب زمین‌شناسی تاریخی اثر محمد داستان‌پور است. 

تیم ما همچنان در تلاش است فایل مورد نظر را تکمیل‌تر کند و به صورت آپدیت‌هایی موثر در اختیار کاربران گرامی قرار دهد.

در این راه هرگونه پیشنهاد و انتقاد را از اساتید و دوستداران علم زمین با جان و دل پذیرا هستیم.

در این مقاله چه موضوعاتی مطالعه می‌شود

 • 1

  مقدمه

  مقدمه‌ای در ارتباط با محیط‌های رسوبی / تعریف رخساره و انواع آن

 • 2

  انواع محیط‌های رسوبی

  محیط‌ه قاره‌ای، محیط دریایی، اختلاف رسوبات دریایی و غیردریایی، محیط‌های حدواسط

 • 3

  محیط‌های قاره‌ای

  محیط‌های کویری، محیط‌های آبرفتی، محیط‌های دریاچه‌ای، محیط‌های یخچالی

 • 4

  محیط دریایی

  تقسیم‌بندی محیط دریایی بر اساس شکل‌شناسی، عمق، محیط زیست موجودات زنده، گسترش انواع رسوبات

 • 5

  اختلاف رسوبات دریایی و غیردریایی

  سنگواره، رنگ قرمز رسوبات، گلوله‌های گلی، ترک‌های گلی، ماسه‌های رودخانه‌ای، چینه‌بندی مورب، جورشدگی اندازه دانه‌های رسوب، ترکیب کانی‌شناسی کانی‌های رسی

 • 6

  محیط‌های حدواسط

  محیط‌های کرانه‌ای، محیط کولابی حاشیه‌ای، محیط دلتا، محیط خلیج دهانه‌ای، محیط باتلاقی

محیط‌های رسوبی

Sedimentary environments

تومان۱۷,۰۰۰

محیط های رسوبی

درباره این محصول بیشتر بدانید

مقاله محیط‌های رسوبی برگرفته از منبع معتبر مانند کتاب زمین‌شناسی تاریخی اثر محمد داستان‌پور است. 

تیم ما همچنان در تلاش است فایل مورد نظر را تکمیل‌تر کند و به صورت آپدیت‌هایی موثر در اختیار کاربران گرامی قرار دهد.

در این راه هرگونه پیشنهاد و انتقاد را از اساتید و دوستداران علم زمین با جان و دل پذیرا هستیم.

در این مقاله چه موضوعاتی مطالعه می‌شود

 • 1

  مقدمه

  مقدمه‌ای در ارتباط با محیط‌های رسوبی / تعریف رخساره و انواع آن

 • 2

  انواع محیط‌های رسوبی

  محیط‌ه قاره‌ای، محیط دریایی، اختلاف رسوبات دریایی و غیردریایی، محیط‌های حدواسط

 • 3

  محیط‌های قاره‌ای

  محیط‌های کویری، محیط‌های آبرفتی، محیط‌های دریاچه‌ای، محیط‌های یخچالی

 • 4

  محیط دریایی

  تقسیم‌بندی محیط دریایی بر اساس شکل‌شناسی، عمق، محیط زیست موجودات زنده، گسترش انواع رسوبات

 • 5

  اختلاف محیط‌های دریایی و غیردریایی

  سنگواره، رنگ قرمز رسوبات، گلوله‌های گلی، ترک‌های گلی، ماسه‌های رودخانه‌ای، چینه‌بندی مورب، جورشدگی اندازه دانه‌های رسوب، ترکیب کانی‌شناسی کانی‌های رسی

 • 6

  محیط‌های حدواسط

  محیط‌های کرانه‌ای، محیط کولابی حاشیه‌ای، محیط دلتا، محیط خلیج دهانه‌ای، محیط باتلاقی