0

تومان۱۵,۰۰۰

سوابق موجود در مورد حیات و رده‌بندی فسیل‌ها

Records on the life and classification of fossils

تومان۱۵,۰۰۰

سوابق موجود در مورد حیات و رده‌بندی فسیل‌ها

درباره این محصول بیشتر بدانید

مقاله سوابق موجود در مورد حیات و رده‌بندی فسیل‌ها برگرفته از منابع معتبر مانند کتاب زمین‌شناسی تاریخی اثر محمد داستان‌پور و همچنین فایل تدریسی دکتر علی لطفی‌بخش (هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی) است. 

تیم ما همچنان در تلاش است فایل مورد نظر را تکمیل‌تر کند و به صورت آپدیت‌هایی موثر در اختیار کاربران گرامی قرار دهد.

در این راه هرگونه پیشنهاد و انتقاد را از اساتید و دوستداران علم زمین با جان و دل پذیرا هستیم.

در این مقاله چه موضوعاتی مطالعه می‌شود

 • 1

  سوابق موجود در مورد حیات

  تعریف فسیل / توضیحاتی در ارتباط با حیات دیرینه

 • 2

  رده‌بندی فسیل‌ها

  مقدمه / شاخه تک یاخته‌گان، اسفنج‌ها، کیسه‌تنان، پلاتی هلمینتیس، شاخه نمرتینا، شاخه بریوزوآ، شاخه بازوپایان، شاخه بندپایان، شاخه نرمتنان، شاخه خارپوستان، شاخه پروتوکورداتا، شاخه مهرداران

 • 3

  شرایط تشکیل سنگواره‌ها

  توضیحاتی در ارتباط با شرایط و روند تشکیل سنگواره

 • 4

  بقایای فسیل‌ها

  مدل‌های مختلف تشکیل سنگواره یا فسیل (به صورت رد به جای مانده، مدفون شدن، قالب و..)

لازم به ذکر است که قسمت رده‌بندی فسیل‌ها تنها اشاره‌ای به این شاخه‌ها شده و محتوای کامل‌تر طی آپدیت‌هایی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

این آپدیت‌ها به صورت کاملا رایگان در اختیار خریداران قبلی قرار خواهد گرفت.

سوابق موجود در مورد حیات و رده‌بندی فسیل‌ها

Records on the life and classification of fossils

تومان۱۵,۰۰۰

درباره این محصول بیشتر بدانید

مقاله سوابق موجود در مورد حیات و رده‌بندی فسیل‌ها برگرفته از منابع معتبر مانند کتاب زمین‌شناسی تاریخی اثر محمد داستان‌پور و همچنین فایل تدریسی دکتر علی لطفی‌بخش (هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی) است. 

تیم ما همچنان در تلاش است فایل مورد نظر را تکمیل‌تر کند و به صورت آپدیت‌هایی موثر در اختیار کاربران گرامی قرار دهد.

در این راه هرگونه پیشنهاد و انتقاد را از اساتید و دوستداران علم زمین با جان و دل پذیرا هستیم.

سوابق موجود در مورد حیات و رده‌بندی فسیل‌ها

در این مقاله چه موضوعاتی مطالعه می‌شود

 • 1

  سوابق موجود در مورد حیات

  تعریف فسیل / توضیحاتی در ارتباط با حیات دیرینه

 • 2

  رده‌بندی فسیل‌ها

  مقدمه / شاخه تک یاخته‌گان، اسفنج‌ها، کیسه‌تنان، پلاتی هلمینتیس، شاخه نمرتینا، شاخه بریوزوآ، شاخه بازوپایان، شاخه بندپایان، شاخه نرمتنان، شاخه خارپوستان، شاخه پروتوکورداتا، شاخه مهرداران

 • 3

  شرایط تشکیل سنگواره‌ها

  توضیحاتی در ارتباط با شرایط و روند تشکیل سنگواره

 • 4

  بقایای فسیل‌ها

  مدل‌های مختلف تشکیل سنگواره یا فسیل (به صورت رد به جای مانده، مدفون شدن، قالب و..)

لازم به ذکر است که قسمت رده‌بندی فسیل‌ها تنها اشاره‌ای به این شاخه‌ها شده و محتوای کامل‌تر طی آپدیت‌هایی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

این آپدیت‌ها به صورت کاملا رایگان در اختیار خریداران قبلی قرار خواهد گرفت.