0

تومان۲۵,۰۰۰

تکتونیک صفحه‌ای

Plate tectonics

تومان۲۵,۰۰۰

تکتونیک صفحه ای - زمین ساخت

درباره این محصول بیشتر بدانید

مقاله تکتونیک صفحه‌ای برگرفته از منابع معتبر مانند کتاب زمین‌شناسی تاریخی اثر محمد داستان‌پور و همچنین فایل تدریسی دکتر علی لطفی‌بخش (هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی) است. 

تیم ما همچنان در تلاش است فایل مورد نظر را تکمیل‌تر کند و به صورت آپدیت‌هایی موثر در اختیار کاربران گرامی قرار دهد.

در این راه هرگونه پیشنهاد و انتقاد را از اساتید و دوستداران علم زمین با جان و دل پذیرا هستیم.

در این مقاله چه موضوعاتی مطالعه می‌شود

 • 1

  مقدمه

  مقدمه‌ای در ارتباط با تکتونیک صفحه‌ای

 • 2

  تئوری تکتونیک صفحه‌ای

  شرح تئوری تکتونیک صفحه‌ای با استفاده از تئوری‌های آلفرد واگنر و...

 • 3

  مثال‌هایی از حرکت قاره‌ها

  صفحه آمریکای شمالی / آمریکای جنوبی / اقیانوسیه / آفریقا / اوراسیا (اروپا-آسیا) و قطب جنوب همراه با تعدادی صفحات کوچک‌تر

 • 4

  شواهد تکتونیک صفحه‌ای

  آنتونیو سیندرپلیگرینی / شواهد دیرینه‌شناسی / شواهد ساختمانی و نوع سنگ‌ها / شواهد یخچالی / پارینه مغناطیسی / آب و هوای گذشته

 • 5

  کوهزایی و بسته شدن حوضه‌های رسوبی

  کوهزایی حاشیه قاره‌ای / برخورد قاره‌ای / برخورد صفحات کوچک / انتقال و جابه‌جایی

تکتونیک صفحه‌ای

Plate tectonics

تومان۲۵,۰۰۰

تکتونیک صفحه ای - زمین ساخت

درباره این محصول بیشتر بدانید

مقاله تکتونیک صفحه‌ای برگرفته از منابع معتبر مانند کتاب زمین‌شناسی تاریخی اثر محمد داستان‌پور و همچنین فایل تدریسی دکتر علی لطفی‌بخش (هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی) است. 

تیم ما همچنان در تلاش است فایل مورد نظر را تکمیل‌تر کند و به صورت آپدیت‌هایی موثر در اختیار کاربران گرامی قرار دهد.

در این راه هرگونه پیشنهاد و انتقاد را از اساتید و دوستداران علم زمین با جان و دل پذیرا هستیم.

در این مقاله چه موضوعاتی مطالعه می‌شود

 • 1

  مقدمه

  مقدمه‌ای در ارتباط با تکتونیک صفحه‌ای

 • 2

  تئوری تکتونیک صفحه‌ای

  شرح تئوری تکتونیک صفحه‌ای با استفاده از تئوری‌های آلفرد واگنر و...

 • 3

  مثال‌های از حرکت قاره‌ها

  صفحه آمریکای شمالی / آمریکای جنوبی / اقیانوسیه / آفریقا / اوراسیا (اروپا-آسیا) و قطب جنوب همراه با تعدادی صفحات کوچک‌تر

 • 4

  شواهد تکتونیک صفحه‌ای

  آنتونیو سیندرپلیگرینی / شواهد دیرینه‌شناسی / شواهد ساختمانی و نوع سنگ‌ها / شواهد یخچالی / پارینه مغناطیسی / آب و هوای گذشته

 • 5

  کوهزایی و بسته شدن حوضه‌های رسوبی

  کوهزایی حاشیه قاره‌ای / برخورد قاره‌ای / برخورد صفحات کوچک / انتقال و جابه‌جایی