0

تومان۲۰,۰۰۰

منشا، مشخصات و ساختمان زمین

Origin, characteristics and structure of the earth

تومان۲۰,۰۰۰

منشا، مشخصات و ساختمان زمین

درباره این محصول بیشتر بدانید

مقاله منشا، مشخصات و ساختمان زمین برگرفته از منابع معتبر مانند کتاب اصول ژئوشیمی، کتاب زمین‌شناسی تاریخی اثر محمد داستان‌پور و همچنین فایل تدریسی دکتر علی لطفی‌بخش (هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی) است. 

تیم ما همچنان در تلاش است فایل مورد نظر را تکمیل‌تر کند و به صورت آپدیت‌هایی موثر در اختیار کاربران گرامی قرار دهد.

در این راه هرگونه پیشنهاد و انتقاد را از اساتید و دوستداران علم زمین با جان و دل پذیرا هستیم.

در این مقاله چه موضوعاتی مطالعه می‌شود

 • 1

  کلیاتی درباره ماهیت جهان

  موقعیت زمین در جهان هستی / خورشید / سال نوری / کهکشان اندرومدا

 • 2

  کلیاتی درباره ماهیت منظومه‌شمسی

  نظام‌های موجود در منظومه‌شمسی / ممان زاویه‌ای / داده‌های مربوط به منظومه شمسی / قانون بادِ

 • 3

  منشا منظومه شمسی

  اندیشه‌های: بافون، کانت، لاپلاس، کلارک ماکسول، چمبرلاین/مولتون، جینز/جفریز، فون ویتسکر،

 • 4

  منشا زمین

  فرضیه لاپلاس، وایسیکر

 • 5

  مشخصات زمین

  شکل زمین، شعاع، وزن، حجم، وزن مخصوص

 • 6

  ساختمان زمین

  هواکره یا پوشش گازی / کره آبی / قسمت سنگی یا کره‌سنگی

منشا، مشخصات و ساختمان زمین

Origin, characteristics and structure of the earth

تومان۲۰,۰۰۰

منشا، مشخصات و ساختمان زمین

درباره این محصول بیشتر بدانید

مقاله منشا، مشخصات و ساختمان زمین برگرفته از منابع معتبر مانند کتاب اصول ژئوشیمی، کتاب زمین‌شناسی تاریخی اثر محمد داستان‌پور و همچنین فایل تدریسی دکتر علی لطفی‌بخش (هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی) است. 

تیم ما همچنان در تلاش است فایل مورد نظر را تکمیل‌تر کند و به صورت آپدیت‌هایی موثر در اختیار کاربران گرامی قرار دهد.

در این راه هرگونه پیشنهاد و انتقاد را از اساتید و دوستداران علم زمین با جان و دل پذیرا هستیم.

در این مقاله چه موضوعاتی مطالعه می‌شود

 • 1

  کلیاتی درباره ماهیت جهان

  موقعیت زمین در جهان هستی / خورشید / سال نوری / کهکشان اندرومدا

 • 2

  کلیاتی درباره ماهیت منظومه‌شمسی

  نظام‌های موجود در منظومه‌شمسی / ممان زاویه‌ای / داده‌های مربوط به منظومه شمسی / قانون بادِ

 • 3

  منشا منظومه شمسی

  اندیشه‌های: بافون، کانت، لاپلاس، کلارک ماکسول، چمبرلاین/مولتون، جینز/جفریز، فون ویتسکر،

 • 4

  منشا زمین

  فرضیه لاپلاس، وایسیکر

 • 5

  مشخصات زمین

  شکل زمین، شعاع، وزن، حجم، وزن مخصوص

 • 6

  ساختمان زمین

  هواکره یا پوشش گازی / کره آبی / قسمت سنگی یا کره‌سنگی