0

درباره ما

درباره ما بیشتر بدانید!

سلام

از گذشته تا حال، این پیکره هستی، دارای شگفتی ها و حقایق فراوان و قابل تاملی است که ذهن هر بیننده و حقیقت جویی را به خود درگیر می‌کند.

هدف ما از تاسیس این سایت، بیان و آشکارسازی چیستی زمین و تحلیل و بررسی آن در جهت شناخت جایگاه زمین در جهان هستی می‌باشد.

در این راستا مطالب علمی و تحلیلی گوناگونی را از علم زمین شناسی در این سایت ارائه خواهیم کرد و با معرفی و اشتراک گذاری مفاهیم و گرایش های زمین شناسی، سعی داریم گامی هر چند کوچک در جهت رشد علمی برداریم.

دلخوشی و قوت قلب ما حضور اعتبار بخش شماست

مراحل آغاز به کار و رشد

اسفند ماه 1399